เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > เส้นทางท่องเที่ยว > โครงการพระราชดำริ จังหวัดน่าน (2 วัน 1 คืน)  
ตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง
 
เส้นทางที่ 1 : โครงการพระราชดำริ จังหวัดน่าน (2 วัน 1 คืน)
วันแรก หมู่บ้านหนองบัว บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ โครงการภูฟ้าพัฒนา
เช้า -ออกเดินทางจาก อ.เมืองน่านสู่ อ.บ่อเกลือ
- เยี่ยมชม หมู่บ้านหนองบัว หมู่บ้านแห่งนี้มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่สวยงาม
เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย - ชมบ่อเกลือสินเธาว์โบราณ
-ศึกษาโครงการภูฟ้าพัฒนา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริในการทำโครงการพัฒนาต่างๆ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยการบูรณาการพัฒนาหลายๆ ด้าน ตามสภาพของพื้นที่ ทั้งทางด้านเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เย็น -เข้าสู่ที่พัก ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 
วันที่สอง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน วัดมิ่งเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บ่อเกลือภูเขา แปลงสาธิตเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ศูนย์สาธิตการสร้างตนเอง ศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝก โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ แปลงเกษตรกรตัวอย่าง สวนธรรมภูฟ้า และศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า ออกเดินทางไป อ.เมือง จ.น่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย -เยี่ยมชม วัดภูมินทร์ /วัดพระธาตุช้างค้ำ /พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน /วัดมิ่งเมือง/วัดพระธาตุแช่แห้ง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ
-เลือกซื้อของฝากและของที่ระลึก ณ “กาดน่าน”
-แวะชิมบัวลอยไข่หวาน หรือ อาหารหวานชนิดอื่นๆที่หลากหลายและอร่อยที่ “ร้านป้านิ่ม”
-กลับสู่ที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
 

Bookmark and Share
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นน่าน
ข่าวท่องเที่ยวน่าน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
เกี่ยวกับเรา
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ชมพูพลัส

:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A2
 
A3
 
แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
 
:: Banner tour
 
:: Banner home