เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > กิจกรรมท่องเที่ยว > ชมวัดในตัวเมืองน่าน  
  ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต ในตัวเมืองน่าน
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดภูมินทร
 • วัดมิ่งเมือง
 • วัดสวนตาล
 •  
  วัดภูมินทร์ อ.เมือง
  เป็นวัดหลวง สร้างทรงจตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อ่านต่อ >>
  วัดมิ่งเมือง อ.เมือง
  ลวดลายศิลปะปูนปั้น ที่ประดับตกแต่งตัววิหาร มีความสวยงาม วิจิตรบรรจงมาก นับเป็นงานฝีมือของช่างปูนสมัยใหม่ในยุดปัจจุบัน อ่านต่อ >>
  วัดพญาวัด อ.เมือง
  แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นเขตศูนย์กลางเมืองน่านในสมัยที่ย้ายเมืองจากพระบรมธาตุแช่แห้งมาตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่าน เจดีย์สร้างด้วยศิลาแลงในสมัยพระนางจามเทวี อ่านต่อ >>
  วัดพระธาตุเขาน้อย อ.เมือง
  บริเวณลานชมทิวทัศน์ประดิษฐาน “พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร อ่านต่อ >>
  วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อ.เมือง
  รอบฐานองค์พระเจดีย์ก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และที่มุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ดูคล้ายจะเอาหลังหนุน หรือ “ค้ำ” องค์เจดีย์ไว้ อ่านต่อ >>
  วัดสวนตาล อ.เมือง
  ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญคือ พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่งนครเชียงใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ.๑๙๙๓ อ่านต่อ >>
  วัดหัวข่วง อ.เมือง
  วัดเล็ก ๆ ริมถนนร่มรื่นด้วยเงาไม้ หลังวิหารมีเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา ขนาดไม่ใหญ่ แต่ประดับลวดลายปูนปั้นวิจิตรตระการตา อ่านต่อ >>

  วัดศรีพันต้น อ.เมือง
  อยู่ตรงหัวมุมถนนทางด้านซ้ายมือ จะแลเห็นพระอุโบสถของวัดศรีพันต้นเป็นสีทองเหลืองอร่าม มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากระยะไกล อ่านต่อ >>
  วัดพระเกิด อ.เมือง
  เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดน่านตั้งอยู่เลขที่๒๑ บ้านพระเกิดตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ๒๓๗๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ.๒๓๘๑ เป็นวัดลำดับที่๑๙ในจำนวนวัดทั้งสิ้น๓๘๗วัด อ่านต่อ >>

  วัดหัวเวียงใต้ อ.เมือง
  ตั้งอยู่บนถนนสุมลเทวราชมีเรื่องเล่าสืบต่อ กันมาว่าในปีพ.ศ๒๒๗๙ท้าวสุทธะและเจ้าใจ ได้อุทิศที่ดินและสร้างวัดประจำหมู่ บ้านขึ้นมีชื่อว่า “วัดหัวเวียงใต้”ตามชื่อของหมู่บ้านและนายหม่อง วงศ์เครื่อง เป็นผู้บริจาคเงินสร้างพระพุทธรูปพระประธานภายในโบสถ์ของวัดหัวเวียงใต้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมพระประธานภายในพระอุโบสถของวัดหัวเวียงใต้จึงเป็น พระพุทธรูปศิลปะแบบพม่า เนื่องจากเมืองน่านเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามานานถึง๒๑๒ปี และชาวพม่าก็อาศัยอยู่ในชุมชนหัวเวียงใต้เป็นจำนวนมากอีกด้วย นอก จากนี้ยังมีชาวจีนได้เข้ามาค้าขายในชุมชนหัวเวียงใต้มากขึ้น ก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งชื่อศาลเจ้า “ปีเถ่ากง”ตั้งอยู่ติดกับวัดเวียงใต้ไปทางทิศเหนือ๓๐เมตร
  วัดมหาโพธิ์ อ.เมือง
  ตั้งอยู่ที่บ้านมหาโพธิ์ ต.ใน เวียงอ.เมืองจ.น่าน ภายในอุโบสถของวัดมหาโพธิ์อันเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไม้พระพุทธรูปเก่าแก่ประจำวัดมหาโพธิ์แห่งนี้
  สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดมหาโพธิ์และพระพุทธรูปไม้ วัดมหาโพธิ์ เป็นวัดเก่าวัดหนึ่งใน จ.น่าน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแต่ไม่มีการบันทึก เป็นหลักฐานไว้มีแต่การบอกเล่าต่อๆกันมาดังนี้การก่อสร้างวัดมหาโพธิ์ครั้ง แรกเป็นเพียงอารามหลังเล็กๆที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์เท่านั้นมุงด้วยหญ้าคาโดย ใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธีทางศาสนาซึ่งต่อมาเจ้าเมืองหลายองค์ที่ได้ครองเมืองน่านได้ทำการปฏิสังขรณ์ ดังปรากฎตามหลักฐานเอกสารและคำบอกเล่าว่าเจ้าราชบุตรเจ้าเมืองน่านตรงกับสมัยรัชกาลที่2 ได้ย้ายคุ้มแก้วหอคำไปอยู่ทางทิศเหนือ ก็คือบริเวณค่ายสุริยพงศ์และได้สร้างวัดชื่อว่า “วัดพระแก้ว”
  ต่อมาวัดถูกไฟไหม้จึงอพยพมาอยู่ตรงข้ามคือบ้านมหาโพธิ์ในปัจจุบันนี้ ต่อมาได้ ย้ายพระพุทธรูปไม้มาอยู่ที่วัดมหาโพธิ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและร่วมสร้างและ บูรณะวัดแห่งนี้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยจึงถือได้ว่าวัดมหาโพธิ์ เป็นวัดที่เจ้าเมืองน่านรับไว้ในพระอุปถัมภ์ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้

  วัดในตัวเมืองน่าน อื่นๆ
  - วัดพญาภู
  - วัดกู่คำ
  - วัดสถารส
  - วัดดอนแก้ว

  วัดพระธาตแช่แห้ง อ.ภูเพียง
  เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ชาวล้านนาเชื่อว่า หากได้เดินทางไป นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดจะได้รับอานิสงส์อย่างยิ่ง นอก จากนี้ยังมีชาวจีนได้เข้ามาค้าขายในชุมชนหัวเวียงใต้มากขึ้นก็ได้ร่วมแรง ร่วมใจกันสร้างศาลเจ้าขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งชื่อศาลเจ้า “ปีเถ่ากง”ตั้งอยู่ติดกับวัดเวียงใต้ไปทางทิศเหนือ๓๐เมตร อ่านต่อ >>
     
     

  การเดินทาง
  จักรยาน / จักรยานยนต์(มอเตอร์ไซต์)

  มอเตอร์ไซด์ให้เช่า
 • ร้านโอเวอร์ซี ถ.สุมนเทวราช ใกล้สื่แยกประตูน้ำเข้ม โทร. 054 - 710258 ค่าเช่าวันละ 150 บาท วางมัดจำ 1,000 บาท พร้อมบัตรประชาชน จักรยาน ค่าเช่าวันละ 50 บาท พร้อมวางบัตรประชาชน
 • ร้าน ป.ไบด์ ถ.สุมนเทวราช ตรงข้ามวัดหัวเวียงใต้ โทร. 054 - 772680, 054 - 710008 ค่าเช่าวันละ 150 บาท วางมัดจำ 2,000 บาท พร้อมบัตรประชาชน

 •   นั่งสามล้อ ผ่อเมืองน่าน
  ค่าบริการ ชั่วโมงละ 120 บาท ต่อรถสามล้อ 1 คัน ต่อนักท่องเที่ยว 1 คน กรณีนักท่องเที่ยว 2 คน คิดค่าบริการเพียง 200 บาทต่อรถสามล้อ 1 คัน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  คุณพายัพ สัตยวงศ์ โทร. 08 1024 8804
  คุณกฤษดา นาต้น โทร. 08 6921 1246
  คุณอรัญ ไชยเจริญ โทร. 08 4614 5859
  คุณผดุง สรจักร โทร. 08 9251 3786
  คุณทวน แสงแก้ว โทร. 08 5032 3874

    นั่งรถราง ชมเมืองเก่าน่าน
  เทศบาลเมืองน่าน มีบริการรถรางขนาด 24 ที่นั่ง พร้อมวิทยากรบรรยายและนำชมสถานที่ท่องเที่ยวรอบเมืองน่าน โดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญ ๆ บ้านเรือน วิถีชีวิตชุมชนโบราณและภูมิทัศน์ที่สวยงาม
  โดยบริการรถรางรอบปกติ
  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30 น.
  วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 10.30 น. และ 16.30 น.
  รอบละ 1.30 ชั่วโมง ค่าบริการ คนละ 30 บาท
  นอกเหนือรอบปกติแล้วนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถรางเหมาพิเศษ รอบละ 500 บาท ติดต่อสอบถามและจองล่วงหน้าที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ถนนผากอง (ข้างวัดภูมินทร์)
  โทรศัพท์ 0 5457 1169,0 5475 0247
   
  แผนที่ google map
   
  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  ข้าวซอย, แกงโฮ๊ะ, แกงฮังเล, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, แคบหมู, ไส้อั่ว, กุ้งแม่น้ำ, ปลาแม่น้ำสดๆ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
   

  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน


  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home