เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลเรือง  
  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ป่าห้วยหลวง ตำบลเรือง จังหวัดน่าน
  ตำบลเรือง อ.เมือง ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 5 กิโลเมตร
   
  การท่องเที่ยว กับความหลากหลายทางธรรมชาติวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตของตำบลเรือง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นตำบลหนึ่งที่มีความสวยงาม ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่านไปไม่ไกล เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวผู้ชอบหาประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของการอนุรักษ์ธรรมชาติควรไปเที่ยวสักครั้ง เพื่อเสาะแสวงหาคำตอบกับสมญาที่ว่า “ตำบลในฝัน สวรรค์ในป่า ป่าในเมืองที่ใกล้แค่เอื้อม”

  มีลักษณะพื้นที่เป็นป่าไม้ ภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารและมีลำห้วยผ่านหลายสาย สภาพพื้นที่แบ่งเป็นพื้นที่ราบร้อยละ 30 พื้น ที่ดอนร้อยละ 10 พื้นที่ลาดเชิงเขาและภูเขาร้อยละ 60 ป่าห้วยหลวงมี เนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 15,000 ไร่ ซึ่งทางราชการประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติสภาพ ป่าห้วยหลวงเป็นป่าดิบชื้น ประกอบด้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมาย เป็นอยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย เช่น เก้ง หมูป่า เลียงผา เป็นต้นชาวบ้านพึ่งพาป่าห้วยหลวงอย่างเข้าใจสามารถอนุรักษ์ป่าผืนนี้มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดการสวนเมี่ยง การหาอาหารป่า ตลอดจนยาสมุนไพร อาจกล่าวได้ว่า ป่าห้วยหลวงเป็นหม้อยาขนาดใหญ่ที่สามารถน้ามาบ้ารุงรักษาคนได้อย่างดี เต่าปูลู ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหายาก ถูกจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ และเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 วิถีชีวิตชาวตำบลเรือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และเมี่ยงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของตำบลเรือง “ ต้นเมี่ยง คือ ต้นเงินต้นทองของชาวตำบลเรือง ” จากชื่อเสียงเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชุมชน และศักยภาพด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่า วิถีชีวิตของคน กับป่า ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การการท่องเที่ยวจึงเน้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติ กิจกรรมการเดินป่า เที่ยวชมน้ำตกดอยหมอก พักแรมค้างคืนสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดชิมอาหารป่า (หลามปลี หลามหวาย หลามผักกูด หลามยาสมุนไพร)

  การเดินทาง
  เดินทางโดยทางบก ตามถนนลาดยาง รพช. 3036 สายบ้านเด่นห้วยลี่ และถนน รพช. 3038 สายนาซาว - บ้านเรือง เดินทางผ่านไปถึงหน้าโรงเรียนมีป้ายบอกแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลสังเกตเห็นได้ง่าย
  แผนที่ google map
   
  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>

  อนุรักษ์ต้นน้ำน่าน ‘ป่าเมี่ยง’ต้นแบบคนอยู่กับป่า
  naewna.com
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  ข้าวซอย, แกงโฮ๊ะ, แกงฮังเล, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, แคบหมู, ไส้อั่ว, กุ้งแม่น้ำ, ปลาแม่น้ำสดๆ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • วัดมิ่งเมือง
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน

  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home