เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง (พมพ.) บ้านมณีพฤกษ์  
   
    เดิมชื่อว่า “บ้านฉงผ้า หรือ ฉงไผ่” เป็นชาวม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน เพราะสมัยนั้นจีนเกิดสงครามจึงต้องเร่ร่อนหาที่ทำกิน ครั้นเมื่อเดินทางมาถึงตอนเหนือของประเทศไทย จึงเห็นว่าภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูก

  จุดแรกที่เข้า คือ ดอยภูแว จังหวัดน่าน ต่อมาตั้งบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ อยู่ห้างจากดอยภูแวที่ตั้งเดิมประมาณ 10 กิโลเมต และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ฉงผ้า หรือ ฉงไผ่” อยู่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ ในช่วงปี พ.ศ. 2511 ถึงปี พ.ศ.2525

  ต่อมามีนายทหารชื่อ “พ.ท.อนัน พฤกษ์” กัลป์นายตำรวจชื่อ “มณี” ไม่ทราบนามสุกลได้วางแผนปราบปรามคอมมิวนิสต์ จนได้รับชัยชนะ ชาวบ้านได้เข้ามอบตัวกับทางราชการ ในปี พ.ศ. 2527 และเปลี่ยนชื่อจาก “บ้านฉงผ้า” หรือ “ฉงไผ่” เป็น “มณีพฤกษ์” โดยใช้ชื่อนายตำรวจและนามสกุลของนายทหารสองท่านนั้นมาจนถึงปัจจุบัน

  บ้านมณีพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งและเผ่าลั๊วะ สภาพภูมิประเทศที่ตั้งหมู่บ้านเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่ 1,200 – 1,400 เมตร จึงมีสภาพอากาศหนาวเย็น มีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีประจ้าของชนเผ่า อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่ คือ การปลูกข้าวไร่ ปลูกกะหล่้าปลี ไม้ผลเมืองหนาว เช่น ท้อ , สาลี , พลัม อาชีพเสริมที่ใช้เวลาว่างทำ คือ ทอผ้าใยกันชง นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ชมดอก ชมพูภูคา ต้นเสี้ยวดอกขาว น้ำค้างแข็ง(แม่คะนิ้ง) ถ้ำผาผึ้ง น้ำตก จุดชมวิว ชมทะเลหมอก(ดอยผาผึ้ง)และสัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็น ในอดีตเคยเป็นสมรภูมิการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จึงมีทั้งที่ตั้งฐานปฏิบัติการของทหาร และถ้ำที่หลบซ่อนของสหาย ซึ่งจะเที่ยวหาดูได้ในพื้นที่รอบๆหมู่บ้านมณีพฤกษ์นี้

  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตร มีโครงการ ทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาวสามารถไปแวะชม ได้ นอกจากนั้นยังมีดอกเสี้ยวขาวซึ่งเป็นดอกไม้ ประจำจังหวัด ต้นนางพญาเสือโคร่ง บริเวณ โครงการเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง และ เผ่าลั๊วะ สิ่งที่น่าสนใจคือโครงการนี้ ตั้งอยู่บนเทือก ดอยภคูาจึงพบต้นชมพภูคูาอยู่หลายกลุ่ม แต่ต้นที่สมบรูณ์และนักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้อย่หู่างจาก ศูนย์ฯ บริการนักท่องเที่ยว 3-4 กิโลเมตร รถเข้า ถึงปากทาง จากนั้นต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ 30 เมตร

  กิจกรรมเรียนรู้ภายในโครงการฯ

  - เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และเผ่าลัวะ
  - ศึกษาการปลูกกาแฟสายพันธุ์อาราบีก้า ตั้งแต่การปลูกแบบออแกนนิคไม่ใช้สารเคมี วิธีการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป นอกจากนี้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าของที่นี้ยังได้รับรางวัลที่ ๒ จากการประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟอราบิก้าไทย ในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เมื่อปี ๒๕๕๕ - ศึกษาธรรมชาติสายป่าก่อ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร
  - ศึกษาเรียนรู้โครงการทดลองปลูกผลไม้เมืองหนาว


  สถานที่น่าสนในบริเวณบ้านมณีพฤกษ์ ได้แก่

  ถ้ำผาผึ้ง
  อย่รูะหว่างเส้นทางไปหม่บู้านมณีพฤกษ์ 1 ห่างจากสำนักงาน พมพ.ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากถนน 100 เมตร สภาพป่าระหว่างเส้นทาง ที่เดินเข้าไปยังสมบูรณ์มาก เป็นป่าดิบ มีต้นเต่าร้างขึ้นอยู่ตลอดทาง ปากถ้ำผาผึ้ง กว้างประมาณ 40 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร ต้องเดินลงไป อีก 25 เมตรจึงถึงพื้นถ้ำ ช่วงต้นของถ้ำจะเป็น โถงขนาดใหญ่มากสูงประมาณ 20 เมตร จะมีน้ำ ย้อยไหลลงมาจากเพดานถ้ำตลอด จนเกิดเป็น ชั้นหิน มองดูเหมือนน้ำตก ไหลต่อลงไปเรื่อย ๆ และยังมีหินย้อยที่สวยงาม เดินเข้าไปข้างในจน สุดถ้ำเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร ยังมี อากาศหายใจอยู่ บรเิ วณปลายถ้ำจะมีช่องซึ่งกว้าง ประมาณ 20-30 เซนติเมตร ภายใต้ช่องจะได้ยิน เสียงน้ำไหลผ่านลึกลงไปอีกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ที่แปลกมาก ในสมัยก่อนถ้ำผาผึ้งแห่งนี้ ใช้เป็น ที่หลบภัยของชาวบ้าน สามารถจุคนได้หลาย ร้อยคน

  ดอยผาผึ้ง
  อยู่บริเวณหมู่บ้านมณีพฤกษ์ 3 เป็นภูเขาหินปูนสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตรซึ่งไม่มีต้นไม้ใหญ่มากนัก ส่วนมากจะเป็นทุ่งหญ้าคา มีลักษณะเหมือนดอยภูแว สามารถชมบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อย่างสวยงาม ชมทัศนียภาพของอำเภอบ่อเกลือ อีกทั้งยังสามารถเห็นสันดอยภูแวและดอยช่อได้ จากปากทางต้องเดินเท้า 20 นาทีเลาะไปตามไหล่เขา ธรรมชาติงาม ทางสะดวก นอกจากนี้ยังมี จุดชมวิวภูหัวล้าน สามารถมองเห็นอำเภอต่างๆ ได้แก่ เชียงกลาง ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ ถ้ำภูหัวล้าน เป็นถ้ำที่ใช้อยู่กินของทหารไทยสมัยก่อน จะอยู่บริเวณใกล้ๆฐานปฏิบัติการ

  การเดินทาง
  ไปตามทางหลวงหมายเลข 1080 จากบ้านนาหนุน กม.ที่ 77-78 แยกขวาเข้าเส้นทางสู่บ้านมณีพฤกษ์ สภาพเส้นทางเป็นทางลาดชันคดเคี้ยวตามไหล่เขา เป็นทางลาดยางอย่างดีใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
  แผนที่ google map
   
  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  ข้าวซอย, แกงโฮ๊ะ, แกงฮังเล, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, แคบหมู, ไส้อั่ว, กุ้งแม่น้ำ, ปลาแม่น้ำสดๆ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • อนุสาวรีย์วีรกรรม และ พิพิธภัณฑ์ทหารทุ่งช้าง
 • น้ำตกตาดหมอก
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน
  สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งช้าง

  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home