เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > บ้านสันเจริญ  
  องค์การบริหาร ส่วนตำบลผาทอง อ.ท่าวังผา โทร 054 – 798537
   
  บ้านสันเจริญ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเมี่ยน (เย้า) ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา ห่างจากตัวอำเภอเมืองน่าน 77 กิโลเมตร การเดินทางจากอำเภอท่าวังผา เลี้ยว ซ้ายไปทางอำเภอสองแคว ถึงปากทางบ้านน้ำ โมงปางสาระยะทาง 15 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าไปอีก 19 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเลนเดียว รถพอหลบกันได้

  ชนเผ่าเมี่ยน ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณสวนยาหลวง หรือยอดภูสันในปัจจุบัน เดิมมีอาชีพปลูกฝิ่นบนดอยสวนยาหลวง ปัจจุบันชาวบ้านปลูกข้าวไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลิ้นจี่ ทดแทนฝิ่น โดยเฉพาะการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิก้า ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตดี รายได้ต่อเนื่องกันหลายปี จึงพากันปลูกกาแฟ ทดแทนพืชไร่อื่นๆ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกาแฟบนภูสันมีประมาณ 3,000 ไร่ ซึ่งปลูกตามเชิงเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 800 – 1,000 เมตร หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สวนยาหลวง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการแปรรูปกาแฟ เป็นกาแฟผงสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย ชิมกาแฟสดจากไร่ การเก็บเกี่ยวกาแฟในไร่ และขึ้นไปชมทัศนีย์ภาพบนยอดดอยสวนยาหลวง ด้านวัฒนธรรมการเกษตรแบบดั้งเดิม คือการเก็บเกี่ยวข้าวไร่ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่น น้ำออกรู น้ำตกภูสัน การอนุรักษ์พันธุ์ปลา ต้นต๋าว รวมไปถึงการอนุรักษ์ผืนป่าของชาวบ้าน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมประเพณีของชนเผ่าเมี่ยน

  แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ได้แก่
   
  จุดชมวิว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ในช่วงฤดูหนาวมีทะเลหมอกสวยงาม

  เส้นทางเดินป่าดงดิบ
  สามารถเลือกเดินไป ตามน้ำตกห้วยดังหรือน้ำตกภูสัน 12 ชั้น ได้ 3 เส้นทาง คือ ประมาณ 10 นาที เฉพาะชั้นล่าง / ประมาณ 3 ชั่วโมง สำหรับ 12 ชั้น หรือจาก จุดชมวิวแล้วเดินลงมาจากน้ำตกชั้นที่ 12 มาถึง ชั้นล่าง ใช้เวลาเกือบ 1 วัน
  Link ที่เกียวข้อง :
  น้ำตกภูสันเจริญ จังหวัดน่าน(PhusunjarurnWaterfall)

  น้ำออกรู
  อยู่ห่างหมู่บ้าน 1 กม. มีทางรถ เข้าถึง เป็นธารน้ำไหลแรงมากพุ่งออกมาจาก ช่องเขาตลอดทั้งปี โดยไม่ทราบที่มาของภาพ และข้อมูลของน้ำว่า มาจากที่ใด แล้วไหลไปรวมกับลำห้วยสายอื่นๆ และยังมีแหล่งเพาะพันธุ์ปลา เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่หาดู ได้ยาก เช่น ปลาปุง หรือปลาพลวงหิน
  Link ที่เกียวข้อง :
  น้ำออกรู จ.น่าน (Unseen Nan)

  กาแฟดอยสวนยาหลวง
  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา ปัจจุบันจังหวัดน่านส่งเสริมให้เป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการปลูกสวนผลไม้ สวนสมุนไพร และเป็นแหล่งปลูก กาแฟพันธ์อาราบิก้า ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน มี พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ ที่ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) หันมา ปลูกแทนฝิ่น และในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็น ที่ปลูกฝิ่นใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  ติดต่อได้ที่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวงบ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทร. 08-2186-0534 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โทร. 0-5479-9122.


  Link ที่เกียวข้อง :
  http://www.suanyaluangcoffee.in.th
  https://www.facebook.com/SuanYaLuangCoffee

  บ่อน้ำร้อนโป่งกิ บ.น้ำกิ
  บ้านน้ำกิ หมู่ที่ 5 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
  ห่างจากหม่บู้านประมาณ 10 กม. เป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติ มีลักษณะเป็นน้ำแร่กำมะถัน เป็นโป่งน้ำร้อนที่อยู่ในบ้านน้ำกิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขา บริเวณบ้านน้ำพุร้อน
  ที่โป่งกินี้มีห้องแช่น้ำร้อน บ่อน้ำแร่ บ้านพักรับรอง ห้องพักไว้บริการนักท่องเที่ยว การเดินทางก็สะดวก สบายเนื่องจากสามารถนำรถยนต์เข้าไปได้ถึงที่
  เหมาะสำหรับท่านที่ชอบอาบน้ำแร่ แช่น้ำอุ่น สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-มิถุนายน ของทุกปี

  น้ำตกตาดฟ้าร้อง บ.น้ำกิ-น้ำแป่ง
  น้ำตกตาดฟ้าร้อง อยู่ในเขตบ้านน้ำแป่ง หมู่ 7 ถึง บ้านน้ำกิ หมู่ 5 เป็นน้ำตก ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของตำบลผาทอง อยู่ห่างจากถนน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้า ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปเที่ยว เดือน พฤศจิกายน - เมษายน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่า ผจญภัย

  ถ้ำผาลุก บ.น้ำแป่ง
  อยู่ในบ้านน้ำแป่ง หมู่ที่ 7 ซึ่งอยู่ห่างจาก อบต.ประมาณ 20 กม.เป็นถ้ำที่อยู่ ในป่า ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 45 นาที ซึ่งยังมีความอุดมสมบูรณ์ หากต้องการสัมผัสธรรมชาติ ที่นี่เป็นอีกแห่งหนึ่งที่น่าเข้าไปสัมผัส อย่างยิ่ง

   

  สนใจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่บ้านสันเจริญ ควรติดต่อล่วงหน้าที่ ภัทรพล เฮงธนะเสถียร (รองเส็ง) โทร. 08-2898-7473 หรือ อบต. ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน โทร. 0-5479-8537

  บริการโฮมสเตย์ในหมู่บ้านสันเจริญ คนละ 300 บาทต่อคืน (รวมอาหาร 3 มื้อ และรถรับ-ส่งยังจุดท่องเที่ยว) นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกกางเต็นท์พักแรมบริเวณวัดพุทธานุภาพหรือจุดชมทิวทัศน์ได้ด้วย คิดค่าบริการอาหาร 3 มื้อโดยส่งถึงจุดกางเต็นท์ และค่ารถรับ-ส่งยังจุดท่องเที่ยว รวม 400 บาทต่อคน

  การเดินทาง
  แผนที่ google map
   

  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>

  สวนยาหลวง จ.น่าน
  ภาพสวยจากคุณPatcha Karat

  สัมผัสบรรยากาศ ตำบลผาทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง

  ไปเที่ยวมา : กาแฟสวนยาหลวง-ชื่อนี้มีตำนาน
  เด็กดอย-น่าน

  น้ำออกรู และภูสันเจริญ อ.ท่าวังผา
  mana

  ร้านอาหารใกล้เคียง
  ข้าวซอย, แกงโฮ๊ะ, แกงฮังเล, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, แคบหมู, ไส้อั่ว, กุ้งแม่น้ำ, ปลาแม่น้ำสดๆ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • วัดหนองบัว
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี > ดอยวาว, ดอยผาจิและดอยผาช้าง, ดอยติ้ว, น้ำตกสันติสุข, ถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าผีตองเหลือง
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน
  องค์การบริหารส่วนตำบลผาทอง หมู่ที่ 1 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
  facebook.com/phathong59/

  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home