เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > สถานที่ท่องเที่ยว > แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้าน บ่อสวก  
  ตั้งอยุ่ที่หมู่ 10 บ้านบ่อสวก ตำบลสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
  Tel. +66 5452 1118
   
  ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน มีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง คาดว่าเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาจากบ้านบ่อสวกเคยได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะได้ขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อน โดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดตาก และกำแพงเพชร

  สันนิษฐานว่าการผลิตเครื่องเคลือบที่บ้านบ่อสวกเริ่มขึ้นและพัฒนาในสมัยเจ้าพระยาพลเทพฤาชัย (พ.ศ.๒๐๗๑-๒๑๐๒) ซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของเมืองน่าน วิทยาการเตาเผาและเครื่องเคลือบเมืองน่านได้รับจากกลุ่มสันกำแพง กลุ่มกาหลง ซึ่งเป็นกลุ่มเตาใกล้นครเชียงใหม่


  เตาเผาแห่งนี้ได้รับการสำรวจและศึกษาเบื้องต้น โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นแหล่งโบราณคดีชุมชน อยู่ห่างจากตัวเมือง ๑๗ กิโลเมตร ในเขตบ้านพักของ จ.ส.ต.มนัส และคุณสุนัน ติคำ พบเตาเผา ลักษณะเตาหันหน้าเข้าหาแม่น้ำเพื่อสะดวกในการขนส่ง ภายในเป็นโพรงใหญ่เพื่อให้คนเข้าไปข้างในได้ เตามีความลาดเอียงและมีปล่องระบายอากาศอยู่ด้านบน เตาโบราณ ๒ เตาได้รับการบูรณะ และก่อสร้างอาคารถาวรคลุม ส่วนบริเวณใต้ถุนบ้าน จ่ามนัสจัดเป็นนิทรรศการแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งเตาเผา


  ภาพโดย : Natcharatch Sarahongsa


  ชุมชนตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน


  ชื่อชุมชนบ่อสวก เนื่องจากในชุมชนมีบ่อเกลือโบราณ คำว่า “สวก” หมายถึง “เกลือ” บ่อสวก หมายถึง บ่อเกลือ

  อาชีพของประชากรส่วนใหญ่

  • เกษตรกรรม (ระบุ) ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ทำไร่ (ข้าวโพด ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ถั่วเขียว งาดำ อ้อย ฟักทอง เห็ดหน่อไม้ ฟักแฟง ) ยางพารา สัก มะนาว ผลไม้ (ส้ม ลำไย มะขาม มะปราง มะละกอ สับปะรด มะม่วง มะต๋าว ลิ้นจี่ มะไฟ กระท้อน มะไฟจีน สลอด มะม่วงหิมพานต์ ชมพู่)
  • หัตถกรรมพื้นบ้าน (ระบุ) ผ้าทอมือ จักสาน (สุ่ม ไซ กระติ๊บข้าว ค้อง แหจับปลา ตระกร้า ชะลอม ด้ง เหิง หมวก) เครื่องดนตรีพื้นเมือง (สะล้อ ปิณ) ไม้กวาด (ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว)
  • บริการทางท่องเที่ยว  เยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มทอผ้า กลุ่มแปรรูปน้ำอ้อย ขนมปาด กลุ่มจักสาน หมูหลุม เห็ดนางฟ้า เกษตรอินทรีย์ ศูนย์สาธิตการตลาด แหล่งท่องเที่ยว (ชมเตาเผาโบราณ นมัสการพระบ่อสวก วัดบ่อสวก ศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน ป่าลูกต๋าว ดอยภูสะงืด บ่อเกลือโบราณ ชมอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย อ่างหนองไหว) งานประเพณี (งานประเพณีงานของดีบ่อสวก งานปี๋ใหม่เมือง นมัสการพระธาตุฉิมพลี ตานก๋วยสลาก ประเพณีแข่งหม้อขาง ) บริการ (มัคคุเทศก์ โฮมสเตย์ รถนำเที่ยว อาหารพื้นเมือง บายศรีสู่ขวัญ ของที่ระลึก)
  • อื่น ๆ  หมักเมี่ยง ทำขนมปาด  ความเชื่อ (เลี้ยงผีปู่ย่า ดงปู่ฮ่อ เจ้านางฟอง เลี้ยงผีขุนน้ำ ผีธรณี ตานข้าวใหม่ สู่ขวัญพระ (คน ข้าว ควาย) ส่งเคราะห์ (วัด บ้าน คน ) สืบชะตา (วัด บ้าน คน ) บวชป่า ) ศิลปวัฒนธรรม (กลองบูจา สะล้อ ซอ ปิณ ฟ้อนแง้น ค่าวจ้อย บ้องไฟขึ้น บ้องไฟดอก )

  ภาพโดย : Natcharatch Sarahongsa


  อัตลักษณ์ของชุมชน
  ประกอบด้วย

  • งานประเพณีสำคัญที่น่าสนใจ (งานประเพณีงานของดีบ่อสวก งานปี๋ใหม่เมือง งานแข่งพายหม้อขาง นมัสการพระธาตุทันใจ ดอยภูสะงืด พระธาตุฉิมพลี บวงสรวงเจ้าดงปู่ฮ่อ
  • งานหัตถกรรมที่มาของภาพ และข้อมูลจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผ้าทอมือ เครื่องจักสาน)
  •  อาหารหรือเครื่องดื่มประจำถิ่น น้ำปู แกงฮังเล น้ำพริกอ่อง น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกข่า น้ำพริกหน่อไม้ดอง แหนมเห็ด แกงหยวกกล้วย แกงแคไก่ แกงบอน แกงฟักใส่ไก่ แกงขนุน  เครื่องดื่ม (น้ำอ้อย) ขนมหวาน (ลอดช่อง ขนมปาด ข้าวต้มมัด ข้าวต้มหัวหงอก ขนมเหนียบ ขนมจ๊อก ข้าวหลาม)
  • ศาสนสถานหรือแหล่งประวัติศาสตร์/โบราณคดี แหล่งเตาเผาโบราณบ่อสวก วัดบ่อสวก บ่อเกลือโบราณ
  • การแต่งกาย ชุดพื้นเมือง ผ้าซิ่น (ซิ่นปล่อง ซิ่นม่าน ซิ่นเชียงแสน)
  • การละเล่น รำวงมะเก่า ซอ ฟ้อนแง้น ฟ้อนล่องน่าน ฟ้อนเล็บ ค่าวจ้อย

  Link ที่เกี่ยวข้อง :
  > บ้านบ่อสวกโฮมสเตย์

  การเดินทาง
   
  แผนที่ google map
   
  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>

  เตาเผาโบราณบ้านบ่อสวก จ.น่าน
  mana

  ทัวร์นำร่อง เรียนรู้เมืองน่าน เบิกบานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบ้านบ่อสวก
  dasta.or.th
  ร้านอาหารใกล้เคียง
  ข้าวซอย, แกงโฮ๊ะ, แกงฮังเล, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, แคบหมู, ไส้อั่ว, กุ้งแม่น้ำ, ปลาแม่น้ำสดๆ,ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม ไอศครีม, ผลไม้ อาหารแปรรูป อ่านต่อ >>
  สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
 • วัดมิ่งเมือง
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 •  
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน
  ด่านกักสัตว์น่าน
  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home