เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > ท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน  
จากกระแสความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านในปัจจุบัน และจะมากขึ้นในอนาคต ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดน่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตระหนักถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมๆไปกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตามกระแสการป้องกันภาวะโลกร้อนหรือ Global Warming ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญร่วมกันป้องกันโดยเฉพาะผลกระทบจากกิจกรรมทางการท่อง เที่ยวในปัจจุบัน
 
การท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของพื้นที่ ท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่าง

ศิลาเพชรโฮมสเตย์ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน
สัมผัส เรียนรู้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ ได้พักโฮมสเตย์ ทานอาหารพื้นบ้าน ศึกษาธรรมชาติเส้นทางต้นน้ำ น้ำตกศิลาเพชรไปสู่ต้นน้ำบนขุนเขา และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่าต้านภัยโลกร้อน ณ น้ำตกศิลาเพชร ได้เดินป่าศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติเส้นทาง “ชมพูภูคา” และดูดาว, ดูนก ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน

โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน อ.ภูเพียง
ชุมชนดีเด่นทางการท่องเที่ยว ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ จากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรางวัลดีเด่นระดับภาค ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ การอนุรักษ์ป่าต้น น้ำ การบวชต้นไม้ และสนับสนุนให้เยาวชนอนุรักษ์ดนตรีไทย


วิถีชีวิตไทลื้อที่ บ้านร้องแง อำเภอปัว
ซึ่งยังคงสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งภาษาถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน โดย ททท. ได้ทำการสำรวจความพร้อมชุมชนที่มีความพร้อมและชุมชนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนา เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยว ได้แก่
 
โฮมย์สเตย์ วิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม
 • หมู่บ้านประมงปากนาย
 • บ้านบ่อสวก อ.เมือง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • บ้านศรีนาป่าน อ.เมือง
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์ อ.ภูเพียง
 • หมู่บ้านไทยลื้อบ้านดอนมูล อ.ท่าวังผา
 • หมู่บ้านไทยลื้อบ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา
 • ชุมชนอำเภอเวียงสา


 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง
 • ตำบลศิลาเพชร อ.ท่าวังผา
 • บ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา
 • ตำบลเรือง อ.เมือง
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อ.บ่อเกลือ
 •  
   
  ที่มาของภาพ และข้อมูล : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  Bookmark and Share
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home