โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 900 บาท
ลักษณะที่พัก : บ้านไม้, ประชุมสัมมนา
ศศิดารา รีสอร์ท
ข้อมูลที่พัก
ศศิดารา รีสอร์ท
รีสอร์ทขนาดเล็ก ที่มีความเงียบสงบสวยงาม มีความสะดวกสบาย มีการจัดบรรยากาศให้คล้ายบ้านส่วนตัว พร้อมกับ จัดบริการเกี่ยวกับ การประชุมสัมมนา การทัศนศึกษาดูงาน และ การ ท่องเที่ยวแบบครบวงจร รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่างๆ เช่น การสาธิตและฝึกสอนงานศิลปะหัตถกรรม การแสดงศิลปะ วัฒนธรรม พื้นเมือง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพำนักระยะยาว การศึกษาวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ การฝึกสมาธิ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะทำให้ผู้เดินทางมาพักผ่อน ศศิดารา รีสอร์ท ได้รับประโยชน์และความสุขกายสุขใจสูงสุด
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก Standard
2 ท่าน
ราคา (บาท)
900-1000
900-1000
900-1000
250-300/ท่าน
ห้องพัก Superior
2 ท่าน
ราคา (บาท)
1300 -1500
1300 -1500
1300 -1500
250-300/ท่าน
ห้องพัก Deluxe
2 ท่าน
ราคา (บาท)
1800-2000
1800-2000
1800-2000
250-300/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
629 หมู่ 4,ไชยสถาน, อ.เมือง, น่าน 55000
โทรศัพท์ :
054-774483, 054-773936 , 089-8509762
โทรสาร :
054-773894
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
http://www.sasidararesort.com
Review