โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 600 บาท
ลักษณะที่พัก : ธรรมชาติ, ประชุม สัมมนา
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ข้อมูลที่พัก
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 จากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่เด็ก เยาวชน เกษตร และประชาชนทั่วไปที่มาของภาพ และข้อมูลเยี่ยมชม อาทิ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ห้องสมุด อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาคารแปรรูปชาอูหลงพร้อมทั้งให้ทดลองชิม การปลูกพืชไร้ดินแบบไฮโดรโปนิกส์ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติให้เดินเที่ยว เช่น สวนธรรมภูฟ้า ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า เป็นต้น มีร้านค้าสวัสดิการที่นำสินค้าของทางโครงการที่เป็นฝีมือชาวบ้านนำมาจัดจำหน่ายให้เลือกซื้อกันมากมาย และมีพระตำหนักภูฟ้าที่สวยงามซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเทพฯ ขณะเสด็จมาทรงงานที่ศูนย์ภูฟ้า อีกทั้งยังมีบริการห้องประชุม ห้องสัมมนา และที่พักให้เลือกหลายรูปแบบ พร้อมอาหารพื้นเมืองเลิศรสบริการอีกด้วย

ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเพื่อพบกับธรรมชาติที่สุดแสนจะอุดมสมบูรณ์ ทิวทัศน์ที่สวยงามเขียวชอุ่ม พร้อมๆ กับได้ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชาวบ้าน เป็นความรู้สึกที่ต้องบอกว่า เหมือนได้ย้อนกลับไปใช้ชีวิตวัยเด็กที่เรียบง่าย หากทว่างดงามและอิ่มสุขจริงๆ

ห้องธรรมดา จำนวน 5 ห้อง
ห้อง (วีไอพี) จำนวน 7 ห้อง
ห้องรวมสำหรับ 18 คน จำนวน 4 ห้อง
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพักธรรมดา
2 ท่าน
ราคา (บาท)
     
x00/ท่าน
ห้องพัก วีไอพี
2 ท่าน
ราคา (บาท)
     
x00/ท่าน
ห้องพักรวม
18 ท่าน
ราคา (บาท)
100/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
หมู่ที่ 2 บ้านห่างทางหลวงและ หมู่ที่ 3 บ้านผาสุก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ :
086-2166144, 0 5471 0610, 08 1961 3358 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ (คุณมงคล) โทร. 08 9557 5734
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
phufacenter@gmail.com
เว็บไซต์ :
http://www.phufacenter.com
Review
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดน่าน
rdpb.go.th

รีวิว โบกรถคนเดียวเที่ยวเมืองน่าน ตอน4 (สดชื่นยามเช้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนา)
lovelikejourney.com