โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : x บาท
ลักษณะที่พัก : สไตล์ล้านนาร่วมสมัย
ชื่อที่พัก
น่านลานนา : Nan Lanna Hotel
น่านลานนา : Nan Lanna Hotel
ที่พักใจกลางเมือง สไตล์ล้านนาร่วมสมัย ใกล้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน และโบราณสถานสำคัญคู่เมืองน่าน
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก
2 ท่าน
ราคา (บาท)
xxx
x,xx0
x,x00
x00/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
75/25 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง
โทรศัพท์ :
054-772720
โทรสาร :
 
อีเมลล์ :
nanlannahotel@yahoo.com
เว็บไซต์ :
facebook
Review