โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : x บาท
ลักษณะที่พัก : xxxx
นครน่านอพาร์เม้นท์
ข้อมูลที่พัก
นครน่านอพาร์เม้นท์
เยื้อง ธกส.ปัว ติดกับรัานขายรถปิยพลทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก
2 ท่าน
ราคา (บาท)
xxx
x,xx0
x,x00
x00/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
081 764 8265
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
facebook
Review