โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 200 บาท
ลักษณะที่พัก : xxxx
โฮมเสตย์ ครัวมาลี (คุณสุมาลี)
ข้อมูลที่พัก
โฮมเสตย์ ครัวมาลี (คุณสุมาลี)
ห้องพัก 5 หลัง - เต้นท์ 5 หลัง
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก
2 ท่าน
ราคา (บาท)
200-300
200-300
200-300
x00/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
ห่างจากที่ว่าการอำเภอฯ 80 เมตร
โทรศัพท์ :
0810183047
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
Review