โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : 500 บาท
ลักษณะที่พัก : xxxx
เก็บตะวันโฮมเสตย์
ข้อมูลที่พัก
เก็บตะวันโฮมเสตย์
เต้นท์ 200
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก
2 ท่าน
ราคา (บาท)
500
500
500
x00/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
3 กม. ก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯ216 ขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
โทรศัพท์ :
08 3568 3130/ 08 6 118 3273
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
-
Review