เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
หน้าแรก > ปฏิทินท่องเที่ยว  
 

JAN
มกราคม
งานนมัสการพระธาตุเบ็งสกัด ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เหนือ (ประมาณเดือนมกราคม)
ประเพณีกินดอกดำดอกแดงและโน้มกิ่งฟ้า ของชนเผ่าขมุ
โรงเรียนบรรณโศภิญฐ์ อ.เชียงกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อ.สองแคว โทร.0 5477 9144
ล่องแก่งน้ำว้า (ตอนล่าง)
เที่ยวได้ตลอดปี ลำน้ำว้าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่จริม อ.แม่จริม
- ททท. สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1118 โทรสาร. 0 5452 1119
   
FEB
กุมภาพันธ์ - มีนาคม
งานประเพณี “หกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง
ในวันขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ตรงกับเดือน 4 ภาคกลาง (ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) มีการถวายครัวตาน  ปฏิบัติธรรม สวดเจริญพระพุทธมนต์ และจุดบ้องไฟดอก บ้องไฟขึ้นถวายเป็นพุทธบูชา
สถานที่ : ลำน้ำยาว ต.เสนตอนและต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
-สภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ -สภาวัฒนธรรมตำบลแสนทอง อ.ท่าวังผา -อบต.แสนทอง โทร. 0 5479 9554
ประเพณีห้าเป็งไหว้พระธาตุวังคีรี
ประมาณเดือนกุมถาพันธ์ของทุกปี (วันมาฆบูชา)
วัดวังคีรี อำเภอเวียงสา -อบต.น้ำปัว -ที่ว่าการอำเภอเวียงสา โทร. 0 5469 1575

ประเพณีปีใหม่เมี่ยน  (ประเพณีลุยไฟ)
บ้านวังไผ่ ตำบลนาไร่หลวง ,บ้านน้ำเกาะ ตำบลยอด อำเภอสองแคว
/ ที่ว่าการอำเภอสองแคว โทร. 054777058
 
APR
เมษายน
งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
วัดสวนตาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เมษายน
บริเวณวัดสวนตาล และวัดมิ่งเมือง /เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234 ต่อ 138-139
   
MAY
พฤษภาคม

งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อ
ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ภาคกลาง (ประมาณเดือนพฤษภาคม) มีงานนมัสการพระธาตุเขาน้อย และมีการจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชา

   
JUL
กรกฎาคม - สิงหาคม
ประเพณีตักบาตรเทียน
ประมาณเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปี หลังวันเข้าพรรษา 1 วัน (แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)
ที่ วัดบุญยืน อ.เวียงสา / เทศบาลตำบลเวียงสา โทร. 054781681 (กองการศึกษา)
   
SEP
กันยายน
งานมหกรรมเครื่องเงินน่าน
ส่งเสริมการผลิต และจำหน่ายเครื่องเงินเมืองน่าน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่เครื่องเงินน่านที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเครื่องเงินของชาวน่าน ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีตามโครงการ พัฒนาเครื่องเงินเมืองน่าน
งานประกวดด้วงกว่าง
ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปัว -เทศบาลตำบลท่าวังผา โทร. 0 5479 9324
ล่องแก่งน้ำว้า (ตอนกลาง)
ช่วง ก.ย. – ม.ค. ลำน้ำว้าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อ.ปัว -ททท. สำนักงานแพร่ โทร. 0 5452 1118 โทรสาร. 0 5452 1119
   
OCT
ตุลาคม - พฤศจิกายน
งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน ทานสลาก หรือก๋วยสลาก หรือครัวทาน
เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สำหรับชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก
งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานต่อมาใน พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน เรือที่เข้าแข่งแต่ละลำใช้ไม้ซุงใหญ่ ๆ เอามาขุดเป็นเรือ เอกลักษณ์โดดเด่นของเรือแข่งเมืองน่าน คือ ที่หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่างาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ด้วยคนเมืองน่านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนคือ เจ้าขุนนุ่น ขุนฟอง เกิดจากไข่พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การต่อเรือแข่งเป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำและบรรพบุรุษของชาวเมืองน่าน ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทั้งประเภทสวยงาม
ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) -เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234, 0 5477 1502 ต่อ 138-139

แข่งเรืออำเภอปัว : แม่น้ำน่าน บริเวณสะพาน บ้านพาน-บ้านหนองเงือก ต.แงง อ.ปัว
อบต.แงง โทร. 0 5479 8234 - อบต.เจดีย์ชัย โทร. 0 5468 9041, 0 5470 1145 -วิทยาลัยการอาชีพปัว -สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว
งานตักบาตรเทโวโรหณะ
(หลังออกพรรษา 1 วัน) วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา สภาวัฒนธรรมตำบลท่าวังผา, วัดศิลามงคล อำเภอท่าวังผา
ประเพณีล่องเรือไฟ
ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี (15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี)
บริเวณฝายกุ่นบ้านแต ต.เชียงของ -อบต. เชียงของ โทร. 054773385, 0899537657 -อำเภอนาน้อย โทร. 054789119
   
DEC
ธันวาคม
งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน
ส้มสีทองเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่าน  พันธุ์เดียวกับส้มเขียวหวาน   แต่ส้มสีทองจะมีเปลือกสีเหลืองทองสวยงาม  และรสชาติหวานหอมอร่อยกว่า   เป็นเพราะอิทธิพลของดินฟ้าอากาศคือ อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนต่างกัน 8 องศา    เป็นเหตุให้สาร “คาร์ทีนอยพิคเมนท์” ในเปลือกส้มเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีทองดังกล่าว   
กิจกรรมในงานที่น่าสนใจมีหลายอย่าง  ได้แก่  การประกวดขบวนรถส้มสีทอง  การออกร้านนิทรรศการ  การจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมจากอำเภอต่าง ๆ และจากเมืองฮ่อน-หงสา สปป.ลาว การแสดงพื้นเมืองและมหรสพต่าง ๆ อีกมากมาย
งานประเพณีปีใหม่ม้ง
-บ้านปางแก บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง
-บ้านห้วยนางิ้ว ต.แม่ขนิง อ.เวียงสา
-บ้านถ้ำเวียงแก บ้านผาหมี (ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยและโครงการ พมพ.น่าน ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว)
-งานประเพณีปีใหม่ม้ง  บ้านน้ำเปิด บ้านค้างฮ้อ บ้านสวนทราย (ณ โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 ต.ป่ากลาง อ.ปัว)
-บ้านขุนสถาน ต.สันทะ อ.นาน้อย
-บ้านดอนไพรวัลย์ บ้านปางช้าง ต.พงษ์ อ.สันติสุข
   

 
ที่มาของภาพ และข้อมูล :
ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

สำนักงานจังหวัดน่าน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

Bookmark and Share
:: เมนู
ข้อมูลทั่วไป
การเดินทาง
โปรโมชั่นน่าน
ข่าวท่องเที่ยวน่าน
ปฏิทินท่องเที่ยว
สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
สถานที่ท่องเที่ยว
กิจกรรมท่องเที่ยว
เส้นทางท่องเที่ยว
บันทึกความทรงจำ
รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
รีวิวที่กิน ร้านอาหาร
ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
ห้องภาพ
เกี่ยวกับเรา
สำหรับสถานประกอบการ
   โฆษณากับเรา
   พันธมิตร(Partner)กับเรา
   สะสมแต้ม ชมพูพลัส

:: สถานที่ท่องเที่ยว


 
:: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
 
A2
 
A3
 
แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
 
:: Banner tour
 
:: Banner home