เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > กิจกรรมท่องเที่ยว > CSR : กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

  CSR : กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจใน จ.น่าน

   
  กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
  ฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทน เป็นไม้ยืนต้นและหวาย บริเวณตาน้ำที่เป็นจุดกำเนิดต้นน้ำน่าน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  กิจกรรมเพื่อสังคม
  มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว ได้แก่ ชุมชนบ้านสันเจริญ ชุมชนบ้านยอด และชุมชนบ้านดอนตัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
  มอบเงินสนับสนุนโครงการภายใต้ “แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” อ.ท่าวังผา จ.น่าน
  ปรับปรุงห้องสมุด เติมเต็มหนังสือคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา
  มุ่งพัฒนา วัด-โรงเรียน ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลหลายจังหวัด
  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร
  และวิถีชีวิตชุมชน ใน จ.กาญจนบุรี อ่านต่อ >>

   

  บันทึกการเดินทาง
  รวบรวมบันทึกการเดินทาง เล่าถึงประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ประทับใจ (ที่มาของภาพ และข้อมูล Pantip.com และเว็บไซต์อื่นๆ) อ่านต่อ >>
   

  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

  สำนักงานจังหวัดน่าน


  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home