เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | ลงโฆษณา | พันธมิตรกับเรา | สะสมแต้ม | ออกแบบเว็บไซต์
 
 
A1
 
B21   B22
 
:: Banner home 2
 
 
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว
 • วัดภูมินทร์
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
 • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
 • วัดมิ่งเมือง
 • คุ้มเจ้าราชบุตร
 • วัดสวนตาล
 • วัดพญาวัด
 • วัดพระธาตุเขาน้อย
 • หอศิลป์ริมน่าน
 • วัดศรีพันต้น
 • วัดหัวข่วง
 • หอศิลป์พิงพฤกษ์
 • แหล่งเตาเผาฯ บ้านบ่อสวก
 • บ้านศรีนาป่าน
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
 • วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง
 • วัดนาปัง
 • วังกาบราง ธรรมสถาน
 • บ้านหาดผาขนโฮมสเตย์
 • วัดหนองบัว
 • อุทยานแห่งชาตินันทบุรี
 • บ้านสันเจริญ
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านดอนมูล
 • หมู่บ้านไทยลื้อ บ้านหนองบัว
 • วัดพระธาตุเบ็งสกัด
 • วัดต้นแหลง
 • หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง
 • วัดปรางค์
 • วัดภูเก็ต
 • วัดนิมิตรมงคล(วัดบ้านตึ๊ด)
 • วัดพระธาตุจอมทอง
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • อุทยานแห่งชาติขุนน่าน
 • บ่อเกลือสินเธาว์
 • ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
 • อุทยานแห่งชาติแม่จริม
 • วัดหนองแดง
 • บ้านมณีพฤกษ์
 • อนุสาวรีย์วีรกรรมฯ
 • อนุสรณ์สถานฯ บ้านห้วยโก๋นเก่า
 • ตลาดชายแดนบ้านห้วยโก๋น
 • ภูพยัคฆ์
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน
 • วัดบุญยืน
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน
 • หมู่บ้านประมงปากนาย

 • หน้าแรก > สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก > วัฒนธรรม ประเพณี  
   
   

  งานประเพณีนมัสการพระธาตุเขาน้อ
  ในวันเพ็ญเดือน 8 เหนือ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ภาคกลาง (ประมาณเดือนพฤษภาคม) มีงานนมัสการพระธาตุเขาน้อย และมีการจุดบ้องไฟถวายเป็นพุทธบูชา

  งานประเพณี “หกเป็งไหว้สาพระมหาธาตุแช่แห้ง
  ในวันขึ้น 9-15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ ตรงกับเดือน 4 ภาคกลาง (ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม) มีการถวายครัวตาน  ปฏิบัติธรรม สวดเจริญพระพุทธมนต์ และจุดบ้องไฟดอก บ้องไฟขึ้นถวายเป็นพุทธบูชา
  สถานที่ : ลำน้ำยาว ต.เสนตอนและต.แสนทอง อ.ท่าวังผา
  -สภาวัฒนธรรมตำบลผาตอ -สภาวัฒนธรรมตำบลแสนทอง อ.ท่าวังผา -อบต.แสนทอง โทร. 0 5479 9554
  ประเพณีตักบาตรเทียน
  ประมาณเดือน ก.ค. – ส.ค. ของทุกปี หลังวันเข้าพรรษา 1 วัน (แรม 2 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)
  ที่ วัดบุญยืน อ.เวียงสา / เทศบาลตำบลเวียงสา โทร. 054781681 (กองการศึกษา)
  งานตานก๋วยสลาก งานแห่คัวตาน หรือครัวทาน ทานสลาก หรือก๋วยสลาก หรือครัวทาน
  เป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล สำหรับชาวเหนือถือว่าเป็นประเพณีทำบุญกลางบ้านที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พระภิกษุรับนิมนต์เพื่อมารับการถวายทานโดยการจับสลาก
  งานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานฯ 
  ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานต่อมาใน พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงานทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน เรือที่เข้าแข่งแต่ละลำใช้ไม้ซุงใหญ่ ๆ เอามาขุดเป็นเรือ เอกลักษณ์โดดเด่นของเรือแข่งเมืองน่าน คือ ที่หัวเรือแกะเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่างาม หางเรือเป็นหางพญานาคงอนสูง ด้วยคนเมืองน่านเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนคือ เจ้าขุนนุ่น ขุนฟอง เกิดจากไข่พญานาคเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ การต่อเรือแข่งเป็นรูปพญานาคจึงถือเป็นการบูชาบุญคุณพญานาคผู้เป็นเจ้าแห่งน้ำและบรรพบุรุษของชาวเมืองน่าน ประเภทการแข่งขัน มีทั้งเรือใหญ่ เรือกลาง และเรือเล็ก รวมทั้งประเภทสวยงาม
  ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) -เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234, 0 5477 1502 ต่อ 138-139

  แข่งเรืออำเภอปัว : แม่น้ำน่าน บริเวณสะพาน บ้านพาน-บ้านหนองเงือก ต.แงง อ.ปัว
  อบต.แงง โทร. 0 5479 8234 - อบต.เจดีย์ชัย โทร. 0 5468 9041, 0 5470 1145 -วิทยาลัยการอาชีพปัว -สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว

  ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (เทศกาลสงกรานต์)
  จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 "ปี๋ใหม่เมือง” ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน เพื่อสืบสาน และ ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยรวมทั้งของท้องถิ่นทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม ณ วัดสวนตาล อำเภอเมืองน่าน ดังนี้
  วันที่ 12 เมษายน พิธีสมโภชน้ำสรงพระราชทานฯ ณ วัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  วันที่ 13 เมษายน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตาเมืองพิธีสรงน้ำ พระเจ้าทองทิพย์ การประกวดนางสงกรานต์ และการประกวดรำวงมะเก่า ณวัดสวนตาล อ.เมืองน่าน จ.น่าน
  วันที่ 14 เมษายน กิจกรรมแข่งขันบ้องไฟดอก การแข่งขันตีกกลองสะบัดชัย ตีกลองแอว ณ วัดสวนตาล อ.เมืองน่านจ.น่าน
  วันที่ 15 เมษายน พิธีบวงสรงเสาพระหลักเมืองน่าน และสืบชะตาเมืองน่านวันพญาวัน ณวัดมิ่งเมือง
  วันที่ 16 เมษายน กิจกรรมแข่งขันบ้องไฟขึ้น ณ สนามยิงปืน บ้านผาสิงห์ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

  งานประเพณีนมัสการสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์
  วัดสวนตาลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-15 เมษายน
  บริเวณวัดสวนตาล และวัดมิ่งเมือง /เทศบาลเมืองน่าน โทร. 0 5471 0234 ต่อ 138-139
  พิธีสืบชะตา
  เป็นประเพณีโบราณ มักทำในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิดอายุครบรอบ ฟื้นจากการเจ็บป่วย การสืบชะตาถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคล ขับไล่สิ่งเลวร้ายให้ผ่านพ้นไป ต่อมามีการประยุกต์พิธีสืบชะตากับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  ดนตรีพื้นบ้าน
  ปิน สะล้อ ซอน่าน พ่อครูไชยลังกา เครือเสน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) คือผู้เชี่ยวชาญปิน (ซึง) และสะล้อและยังสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรี คำร้อง ทำนองเพลงซอปั่นฝ้าย ศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งคือ พ่อครูคำผายนุปิง ผู้ขับ “ซอล่องน่าน” ที่เล่าถึงตำนานการสร้างบ้านแปงเมืองน่าน ตามเรื่องเล่าขานกันมาช้านานว่า ครั้งเมื่อพระยาการเมืองอพยพย้ายเมืองจากวรนคร อำเภอปัว มาสร้างเมืองใหม่ที่ภูเพียงแช่แห้งนั้น ขบวนเสด็จแห่แหนใหญ่โตมาตามลำน้ำน่าน ผู้ติดตาม คือ ปู่คำมาและย่าคำปี้ ขับร้องโต้ตอบด้วยปฏิภาณกวี คลอปินและสะล้อเพื่อไม่ให้การเดินทางน่าเบื่อ

   
  ที่มาของภาพ และข้อมูล :
  ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

  สำนักงานจังหวัดน่าน
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน

  Bookmark and Share
  C1
   
  :: เมนู
  ข้อมูลทั่วไป
  การเดินทาง
  โปรโมชั่นน่าน
  ข่าวท่องเที่ยวน่าน
  ปฏิทินท่องเที่ยว
  สัมผัสน่าน ล้านนาตะวันออก
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กิจกรรมท่องเที่ยว
  เส้นทางท่องเที่ยว
  บันทึกความทรงจำ
  รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท
  รีวิวที่ิกิน ร้านอาหาร
  ร้านอาหารแบ่งตามที่ตั้ง
  ห้องภาพ
  เกี่ยวกับเรา
  สำหรับสถานประกอบการ
     โฆษณากับเรา
     พันธมิตร(Partner)กับเรา
     สะสมแต้ม ชมพูพลัส

  :: สถานที่ท่องเที่ยว


   
  :: โฆษณากับเรา คลิกที่นี่
   
  A2
   
  A3
   
  แนะนำที่พัก (A8-A9 Mini)
   
  :: Banner tour
   
  :: Banner home