โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : x บาท
ลักษณะที่พัก : โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บ้านศรีนาป่าน
ข้อมูลที่พัก
บ้านศรีนาป่าน
มีจุดเด่นคือ การเดินทาง ศึกษาธรรมชาติในป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ A1 และมี ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้บริการข้อมูลและ นำชมแหล่งท่องเที่ยว เช่น สวนเมี่ยงหรือชาอัสสัม โรงงานผลิตชาผู่เอ๋อ (ชาหมัก) แปลงลูกต๋าว (ลูกชิด) เต่าปูลู เป็นต้น การเดินจากตัวเมือง น่านไปตามเส้นทางสาย 1091 (น่าน-พะเยา) ประมาณ 3 กม. เลี้ยวซ้ายไปตามถนนลาดยาง ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเรือง ประมาณ 3 กม. จากที่ทำการ อบต.เรือง ไปยังบ้านศรีนาป่าน อีกประมาณ 4 กม. จะมีศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การเที่ยวชมสวนชาอัสสัม เส้นทางสู่ป่า ห้วยหลวงผ่านลำห้วย สภาพป่าสองข้างทางมีต้นไม้ ใหญ่คงความสมบูรณ์มีสวนเมี่ยง หรือชาอัสสัมที่ มีการปลูกมาแต่โบราณกว่า 400 ปี อยู่ใต้ร่มไม้ ใหญ่ทั่วไป พื้นที่ปลูกโดยรวมประมาณ 2,000 ไร่
อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
ห้องพัก
2 ท่าน
ราคา (บาท)
xxx
x,xx0
x,x00
x00/ท่าน
(ราคานี้รวมอาหารเช้า 1 มื้อ)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
อยู่ห่างจากตังเมืองน่านประมาณ 6 กม. ในเขตตำบลเรือง อ.เมือง (ใกล้กับแหล่งเตาเผา โบราณบ้านบ่อสวก)
โทรศัพท์ :
อบต.เรือง โทร. 0 5470 1033
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
facebook : กลุ่มผลิตภัณฑ์ชาศรีนาป่าน-ตาแวน (TEAPHANAA)
Review
จากเมี่ยงสู่ชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านศรีนาป่าน (1)
muranichimaii.wordpress.com