โปรโมชั่น : -
ราคาเริ่มต้น : x บาท
ลักษณะที่พัก : ชุมชนชาวไทลื้อ, โฮมสเตย์ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หมู่บ้านไทลื้อ บ้านดอนมูล
ข้อมูลที่พัก
หมู่บ้านไทลื้อ บ้านดอนมูล
อยู่ห่างจากตัวเมืองน่าน 45 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 1080 (น่าน-ท่าวังผา) ก่อนถึงที่ว่าการอำเภอท่าวังผา 10 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 40 ข้ามสะพาน ตรงไป แล้วเลี้ยวขวาจะผ่านทางเข้าวัดหนองบัว ตรงไปผ่านบ้านดอนแก้ว จึงจะถึงบ้านดอนมูล เลี้ยวซ้ายเข้าแยกทางหลวงชนบท บ้านสบสาย-ดอนมูล-เชียงแล มี

การจัดบริการที่พักในลักษณะโฮมสเตย์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ซึ่งยังคงอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม เช่น อาหารการกินและเครื่องแต่งกาย โดยเฉพาะการทำบุญตักบาตรที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเส้นทางจักรยานท่องเที่ยวชมอุตสาหกรรมในครัวเรือน งานจักรสาน ผ้าทอมือ จิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว และอุทยานมัจฉาที่วัดดอนแก้ว

หากต้องการชมการแสดงของชุมชน (ชุดใหญ่ 2,500 บาท, ชุดเล็ก 1,500 บาท)
สำหรับผู้ที่ต้องการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ ราคาชุดละ 1,000 บาท / ค่าเช่าจักรยาน คันละ 20 บาท
และค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น 100 บาท/วัน โดยนำเที่ยววัดหนองบัว ชมสินค้าประจำหมู่บ้าน เดินป่าชุมชน ประมาณ 2-3 กิโลเมตร หากมาเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า 1 สัปดาห์ (งดรับนักท่องเที่ยว เดือนมิถุนายน-กันยายน)

อัตราห้องพัก
ห้อง/วัน
อาทิตย์ - พฤหัส
ศุกร์
เสาร์ และนักขัตฤกษ์
 เตียงเสริม
บ้านโฮมสเตย์ พักกับโฮส       
120/ท่าน
บ้านไทลื้อ (วิวแม่น้ำน่าน)
6-10 ท่าน
ราคา (บาท)
1200
1200
1200
x00/ท่าน
บ้านไทลื้อ (วิวแม่น้ำน่าน)
15 ท่าน
ราคา (บาท)
1500
1500
1500
x00/ท่าน
(อาหารเช้า ท่านละ 80-100 บาท อาหารเย็นจัดเป็นขันโตกเจ้า ท่านละ 180 บาท เป็นอาหารพื้นเมือง สามารถขอเมนูพิเศษได้)

*ราคาและเงือนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้าพัก
 
สิ่งอำนวยความสะดวก
- xxxx
ติดต่อ
ที่อยู่ :
บ้านดอนมูล หมู่ที่2 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทรศัพท์ :
อบต.ศรีภูมิ โทร. 0 5468 5611-2,
ผู้ใหญ่สวิง 08 9964 6983
คุณลำไย 080-8521399, 08 9489 2247
อาจารย์บุญยัง 08 6195 7033
K.Keng 089-5551315, 085-9998148
K.Pupay 080-1226106
โทรสาร :
-
อีเมลล์ :
-
เว็บไซต์ :
facebook
Review
มัดฉาพาแอ่วเมืองน่าน ๔ :: อำลาท่าวังผาที่บ้านไทลื้อดอนมูล
mutcha_nu

วิถีไทลื้อ....บ้านดอนมูล
พ่อน้องซอมพอ