English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
หน้าแรก > บริการของเรา > ชมพูพลัส > สะสมแต้ม  
สะสมแต้ม
 • สะสมแต้ม
 • สะสมแต้มจากร่วมเป็นพันธมิตรแบบเพื่อนชวนเพื่อน
 • สิทธิพิเศษจาก NanSmile.com และเว็บไซต์พันธมิตร
 • สะสมแต้ม
  รับแต้มสะสม ชมพู พลัส ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จากการร่วมเป็นพันธมิตรแบบเพื่อนชวนเพื่อน การลงโฆษณากับ NanSmile.com หรือจากช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์พันธมิตร โดยได้รับแต้มอัตรา 20 บาท ต่อ 1 แต้ม และแต้มสะสมที่ได้รับสามารถใช้แลกรับรางวัลต่างๆ

  สะสมแต้มจากร่วมเป็นพันธมิตรแบบเพื่อนชวนเพื่อน
  เพื่อนชวนเพื่อน
  สามารถเลือกเป็นพันธมิตรได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเภท เพื่อรับแต้มชมพู พลัส สะสมมาแลกรางวัลโฆษณา สิทธิพิเศษ และบริการ

  3.1 เพื่อนชวนชิม ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ NanSmile.com อ่านต่อ >>
  3.2 เพื่อนชวนช้อป ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านรู้จัก หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ NanSmile.com อ่านต่อ >>
  3.3 เพื่อนชวนสุข ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลบริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนโบราณ ที่ท่านรู้จักหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ NanSmile.com อ่านต่อ >>

  สิทธิพิเศษจาก NanSmile.com และเว็บไซต์พันธมิตร

  ท่านจะได้รับแต้มสะสมตามรหัส Banner โฆษณาของ NanSmile.com สำหรับรหัส Banner โฆษณาที่น้อยกว่า 20 แต้ม ท่านจะได้รับแต้มสมอย่างน้อย 20 แต้ม ขึ้นอยู่กับประเภทบริการและอัตราค่าบริการ ที่กำหนดกับเว็บไซต์พันธมิตร NanSmile.com

  ตารางประเภทบริการและอัตราค่าบริการ กับ แต้มสะสมที่ได้รับ

  ตำแหน่ง
  ประเภท ขนาด
  แต้มสะสมที่ได้รับ(ปกติ)
  ตำแหน่ง A1

  Banner ขนาด
  125xสูงไม่เกิน 600 pixel
  990 บาท/เดือน
  50
  ตำแหน่ง A2
  Banner ขนาด
  265x100 Pixel
  790 บาท/เดือน
  40
  ตำแหน่ง A3
  Banner ขนาด
  265x100 Pixel
  690 บาท/เดือน
  35
  ตำแหน่ง B1

  Banner ขนาด
  468x60 Pixel
  690 บาท/เดือน
  35
  ตำแหน่ง B2

  Banner ขนาด
  468x60 Pixel
  590 บาท/เดือน
  30

  ตำแหน่ง B3

  Banner ขนาด
  260x60 Pixel
  490 บาท/เดือน
  25
  ตำแหน่ง B4

  Banner ขนาด
  265x100 Pixel
  490 บาท/เดือน
  25

  ตำแหน่ง B5, B6


  Banner ขนาด
  265x100 Pixel
  590 บาท/เดือน
  30
  ตำแหน่ง t5, t6

  Banner ขนาด
  265x100 Pixel
  490 บาท/เดือน
  25
  ตำแหน่ง B8, B9, B10, B11
  e5, e6, f5, f6, m5, m6, r5, r6, s5, s6

  Banner ขนาด
  265x100 Pixel
  390 บาท/เดือน
  20
  ตำแหน่ง B7
  Banner ขนาด
  728x90 Pixel
  690 บาท/เดือน
  35
  Banner home 1

  Banner ขนาด
  120x120 Pixel
  490 บาท/เดือน
  25
  Banner home 2, home 3

  Banner ขนาด
  120x120 Pixel
  290 บาท/เดือน
  15
  Banner tour
  Banner ขนาด
  120x120 Pixel
  490 บาท/เดือน
  25
  Banner food, shop, health, meeting, ecotourism

  Banner ขนาด
  120x120 Pixel
  290 บาท/เดือน
  15
  Banner C1
  Banner ขนาด
  300x250 Pixel
  490 บาท/เดือน
  25


  * ชมพู พลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  > ดูรายละเอียดตำแหน่ง Banner อัตราค่าโฆษณา
  > โปรโมชั่นลงโฆษณาได้แต้มพิเศษสูงสุด

  เว็บไซต์พันธมิตร ตารางประเภทบริการและอัตราค่าบริการ กับ แต้มสะสมที่ได้รับ

  การรับแต้มสะสมจาก เว็บไซต์พันธมิตร และ คู่สัญญา ขอสงวนสิทธิ์รับแต้มสะสมไม่เต็มจำนวนหรือไม่ได้รับแต้มสะสม
  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทบริการและอัตราค่าบริการ

   

  Bookmark and Share