English
   
  เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | โปรโมชั่น | สิทธิพิเศษ | กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR : Corporate Social Responsibility)  
 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ, ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์, วิถีเกษตร เส้นทางธรรมชาติ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ จ.น่าน โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อของ NanSmile ได้แก่ www.nansmile.com, facebook และ twitter

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ได้แก่ เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 7 อุทยานแห่งชาติ

ฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทน เป็นไม้ยืนต้นและหวาย บริเวณตาน้ำที่เป็นจุดกำเนิดต้นน้ำน่าน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชุมชนในพื้นที่ประสบภัยหนาว ได้แก่ ชุมชนบ้านสันเจริญ ชุมชนบ้านยอด และชุมชนบ้านดอนตัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปรับปรุงห้องสมุด เติมเต็มหนังสือคุณภาพสำหรับเด็กและเยาวชน ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชีวิต วิถีเกษตร เช่น ท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านมณีพฤกษ์ อ.ทุ่งช้าง, ตำบลศิลาเพชร อ.ท่าวังผา, บ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา, ตำบลเรือง อ.เมือง และ อ.บ่อเกลือ

และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์, เกษตรเชิงอนุรักษ์ ดูนก ดูดาว ท่องเที่ยวการอนุรักษ์สัตว์ โฮมสเตย์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีชาวบ้าน เส้นทางขี่จักรยาน อ่านต่อ >>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมเพื่อสังคม
> สนับสนุน และกระตุ้นนักท่องเที่ยว
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง โดยประสานกับ ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้ส่วนลด กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักและใช้บริการของผู้ประกอบการ

โครงการที่เกี่ยวข้อง

NanSmile Plus : สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ NanSmile.com
รับส่วนลดจาก ที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ในวันหยุด วันธรรมดา / แพคเกจทัวร์ / ร้านอาหาร / ร้านค้า / สปา นวดแผนโบราณ และบริการเพื่อสุขภาพ อ่านต่อ >>

NanSmile.com ฉบับภาษาอังกฤษ
สนับสนุน และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เข้ามาท่องเที่ยว จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษและทาง NanSmile.com จัดทำเว็บเพจให้ โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเข้าชมเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ อ่านต่อ >>

> สนับสนุนชุมชน วัด โรงเรียน
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมบริจาคเงิน สิ่งของช่วยเหลือชุมชน วัด โรงเรียน ที่สังกัดใน จ.น่าน โดยร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ผ่านสื่อของ NanSmile ได้แก่ www.nansmile.com, facebook และ twitter

> สนับสนุนผู้ประกอบการ
สนับสนุนผู้ประกอบการที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ให้มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต โดยบริการจัดทำเว็บเพจฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ บริการโฆษณาทั้งแบบฟรี และเสียค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าผ่าน www.nansmile.com, facebook และ twitter ให้ส่วนลดโฆษณา ทั้งนี้เงินที่ลงโฆษณาสามารถสะสมแต้มเพื่อแลกโฆษณา หรือรางวัลอื่นๆ้ /บริการออกแบบเว็บไซต์

โครงการที่เกี่ยวข้อง

พันธมิตร แบบเพื่อนบ้าน
ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดของที่พัก โฮมสเตย์ รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการต่างๆ ของผู้ประกอบการให้กับ NanSmile.com เพื่อรับหน้าเว็บเพจประชาสัมพันธ์ฟรี 1 หน้า พร้อมทั้งรับสิทธิ์แจ้งแก้ไขรายละเอียด และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

พันธมิตร แบบเพื่อนใจดี (นำสินค้าหรือบริการของท่าน มาแลกบริการของเรา)
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานเหมือนเพื่อนบ้าน และรับมากกว่า เช่น โฆษณาฟรีในตำแหน่งแบนเนอร์ว่าง, ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวหน้าแรก www.nansmile.com, facebook และ twitter ส่วนลด และบริการโฆษณาฟรี /บริการออกแบบเว็บไซต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อ่านต่อ >>

เพื่อนชวนเพื่อน
สามารถเลือกประเภทได้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเภท เพื่อรับแต้มชมพูพลัส สะสมมาแลกรางวัลโฆษณา สิทธิพิเศษ และบริการ
> เพื่อนชวนชิม ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลที่กิน ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ NanSmile.com อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนช้อป ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลร้านค้า ผลิตภัณฑ์ ที่ท่านรู้จัก หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ NanSmile.com อ่านต่อ >>
> เพื่อนชวนสุข ร่วมเป็นโดยแจ้งข้อมูลบริการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนโบราณ ที่ท่านรู้จักหรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ประกอบการของท่าน ใน จ.น่าน และจังหวัดใกล้เคียง ที่ยังไม่มีข้อมูล หรือ รีวิวในเว็บ NanSmile.com อ่านต่อ >>

Go Inter
ร่วม Go Inter ไปพร้อมกับ NanSmile.com โดยร่วมแจ้งความต้องการ ในการจัดทำหน้าเว็บเพจเป็นภาษาอังกฤษ
โปรโมชั่นสุดคุ้ม
> ลงโฆษณา 1 ปี จ่ายเพิียง 10 เดือน/ ลงโฆษณา 6 เดือน จ่ายเพียง 5 เดือน
> โปรโมชั่นแรกประทับใจ รับสิทธิ์โฆษณาฟรี 1 เดือน สำหรับผู้ประกอบการที่ลงโฆษณากับ NanSmile.com ครั้งแรก
สะสมแต้ม ชมพูพลัส
> ลงโฆษณากับเราวันนี้ รับแต้มสะสมเพื่อแลกรางวัลโฆษณาฟรีกับ NanSmile.com
> โปรชั่นพิเศษลงโฆษณา วันนี้รับฟรีแต้มสูงสุด 2 เท่า, เพื่อนใจดี รับ 3 เท่า รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Link ที่เกี่ยวข้อง
http://www.facebook.com/nansmile.fan
https://twitter.com/nansmileweb
 
 

Bookmark and Share